top of page

23.07.2023

Kosíme sad na Kozénku a Pod Elektrovodem

Tentokrát přišel na řadu sad na Kozénku, kde jsme posekli a vyhrabali část porostu - zbytek se opět ponechá pro spousty motýlů a vřetenušek, které zde jsou.

Sekli jsme také horní část lokality Pod Elektrovodem.

02.07.2023

Kosíme lokality Loh u Lhánic a Pod Elektrovodem

Letní kosení je v plném proudu. V Lohu u Lhánic jsme dříve odstranily nálet babyk, plocha ke kosení je tak o kus větší - prostřední část je květnatá a láká spoustu hmyzu, část kde byly babky je porostlá kopřivami a bude potřeba ji opakovaně kosit. Část kvetoucího porostu jsme jako vždy nechali stát.

25.03.2023

Vláčíme louky

Vláčení při kterém dochází k narušení travního drnu a rozrušení povrchu je důležitý proces pro podporu biodiverzity. Vláčení omezuje růst konkurenčně silných rostlin a otevírá prostor pro růst slabším, tedy vzácnějším druhům. Prospívá také k biodiverzity fauny, vytváří živostní prostor pro různé druhy samotářských včel a pavouků. Tento víkend jsme vláčeli na 3 lokalitách - Políčka nad Papírnou, Pahorek u Jazera a Štenkravy.

11.03.2023

Výřez náletových babyk v Lohu u Lhánic

Po podzimní injektáži jsme odstranili nálety babyk, které zabíraly třetinu louky v Lohu. Provedli jsme též ořez větví, které zasahovaly do prostoru louky a odstranili padlou borovici na skalních výchozu (v místě kde se dříve vyskytovaly koniklece luční. Na léto plánujeme opět mozaikovou seč a pastvu. 

17.12.2022

Ořez vrb ve Štenkravech

Ořez přispěje jednak k prodloužení životnosti vrb, jednak k vytvoření životně důležitých dutin pro saproxylické druhy organismů, zejména brouků – např. chráněného páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), kteří se v okolí prokazatelně vyskytují.

Za pravého zimního počasí jsme ořez provedli na víc jak dvou desítkách vrb.