top of page

07.11.2022

Sad v Dalešicích obnoven o desítky nových stromů.

Mezi obcemi Slavětice a Dalešice se při okraji lesa nachází starý ovocný sad. Člověku poskytuje sladké ovoce, motýlům, ptactvu a hmyzu prostor pro život. Sad bez potřebné péče časem zaroste náletem, staré stromy dožijí a je třeba je obnovovat.

Po předchozím kosení ve snaze zachránit těch pár jedinců hořce křižatého (silně ohrožený druh, jeden z cílových druhů projektu), výřezu náletů jsme se pustili do dosadby desítek nových ovocných vysokokmených stromů aby  sad mohl poskytovat své služby další desítky let.

19.10.2022

Poslední letošní kosení na Kozénku

Během tohoto týdne jsme nechali pokosit, vyhrabat a odvézt biomasu ze zbylých ploch sadu na Kozénku.

2.10.2022

Poslední letošní kosení na Políčkách

S cílem potlačit invazní zlatobýl kanadský a naopak podpořit rozvoj chráněného druhu vstavače nachového jsme letos naposledy pokosili část lokality Polička.

1.10.2022

Připravujeme lokalitu Fiola pro výsadbu ovocných stromů

V létě jsme injektovali náletové akáty, které ve většině poschly, tím ovšem umožnily prostup světla a bujný rozvoj náletových keřů, trnek, ptačího zobu a dalších. Podzimní výřez byl o to náročnější, ale část lokality je hotová  a zbytek dokončíme do termínu podzimní výsadby.