top of page

14

Lokalit

73+

Podpořených druhů z Červených seznamů

165.019

m2 zásahové plochy

Realizace opatření ke zlepšení stavu biotopu druhů
z Červených seznamů v oblasti
Středního Pojihlaví

Projekt je realizovaný na několika samostatných lokalitách v oblasti Středního Pojihlaví v průběhu několika let s plánovaným ukončením do konce dubna 2024.

_DSC6547.JPG

Kde pracujeme.

Kraj Vysočina: městys Dalešice, městys Mohelno, obec Lhánice

Jihomoravský kraj: město Ivančice a obec Horní Dubňany

_DSC6530.JPG

CHCI SE ZAPOJIT.

Máte-li zájem aktivně pomoci přírodě

Středního Pojihlaví, dejte nám vědět.

Více o projektu.

Podrobnější popis a přehled činností

Podpořené lokality.

Podrobnosti o podpořených lokalitách jsou zde

CO SE PRÁVĚ DĚJE.

11.03.2023

Výřez náletových babyk v Lohu u Lhánic

Po podzimní injektáži jsme odstranili nálety babyk, které zabíraly třetinu louky v Lohu. Provedli jsme též ořez větví, které zasahovaly do prostoru louky a odstranili padlou borovici na skalních výchozu (v místě kde se dříve vyskytovaly koniklece luční. Na léto plánujeme opět mozaikovou seč a pastvu. 

17.12.2022

Ořez vrb ve Štenkravech

Ořez přispěje jednak k prodloužení životnosti vrb, jednak k vytvoření životně důležitých dutin pro saproxylické druhy organismů, zejména brouků – např. chráněného páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), kteří se v okolí prokazatelně vyskytují.

Za pravého zimního počasí jsme ořez provedli na víc jak dvou desítkách vrb.

13.11.2022

Základ pro nový sad na Fiole vysazen

Namísto původního akátového zmlazení na jižním svahu nad skálou Fiola se nyní hrdě ke slunci vzpíná 32 nových ovocnáčků připravit zázemí pro cennou vegetaci, hmyz i ptactvo.

Contact Us

Realizátor projektu


KONIKLEC

Pozemkový spolek

ADRESA

Mohelno 401

675 75 Mohelno

IČ: 228 71 969

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

Mgr. et Mgr. Vít Dorin

EMAIL

bottom of page